Съвременни криптографски системи със секретен ключ


Буюклиева, Стефка (2002) Съвременни криптографски системи със секретен ключ Сб. доклади на Националния военен университет «Технологии, сигурност, екология», Велико Търново, стр.688-697


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1697
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/