Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново


Моцинова-Бръчкова, Милена (2003) Дневен център за деца с проблеми в развитието – гр. Велико Търново В: Бюлетин на ДАЗД „Всички деца са различни, но с равни права”. Брой 1/ 2003, 57-58. ISSN 1311-9125


 
  Статия
 
 Издадено
  16966
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/