Приказка за омагьосаната принцеса


Моцинова-Бръчкова, Милена (2005) Приказка за омагьосаната принцеса В: „Как да окажем гостоприемство на детето с аутизъм? – помагало за специалисти с помагащи професии”. Издателство "Карина-Мариана Тодорова", София, 2005, 91-97. ISBN 954 315 019 2


 
  Статия
 
 Издадено
  16965
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/