Когнитивно-поведенческа психотерапия и обучителни подходи при деца с нарушения от аутистичния спектър.


Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Когнитивно-поведенческа психотерапия и обучителни подходи при деца с нарушения от аутистичния спектър. В: „Психология – 2011” – библиотека „Диоген”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011, 136-164. ISBN 978-954-534-836-8


 
  Студия
 
 Издадено
  16962
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/