Аутистични нарушения при децата


Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Аутистични нарушения при децата В: Педагогически алманах. Брой 1, 2/ 2004. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 87-103. ISSN 1310-358X


 
  Студия
 
 Издадено
  16961
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/