Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция


Моцинова-Бръчкова, Милена (2006) Социална и емоционална депривация и влиянието й върху развитието на децата от 0 до 3 години, отглеждани и възпитавани в институция В сборник: Трудове на великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Иновационни образователни технологии в детската градина и началното училище (Методико-приложни аспекти). Том 10, Книга 4, 2005. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 185-211. ISSN 0204-6369


 
  Студия
 
 Издадено
  16960
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/