Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти


Моцинова-Бръчкова, Милена (2010) Наръчник за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър – помагало за специалисти Издателство ДАР, гр. В.Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  16959
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/