Биологична психология


Моцинова-Бръчкова, Милена (2014) Биологична психология Издателство „Астарта”, Пловдив, ISBN 978-350-198-5


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  16958
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/