Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им


Моцинова-Бръчкова, Милена (2011) Аутистични нарушения при децата и терапевтични подходи за преодоляването им Издателство "Атарта", гр. Пловдив ISBN 978-954-350-119-9


 
  Монография
 
 Издадено
  16957
 Милена Моцинова-Бръчкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/