Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози


Илиева, Мария (1996) Еднорог-еднороги и еднорог-еднорози Проглас, 1996, бр. 4, 83–85. Print ISSN: 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196


 Правописната норма се свързва с факти от историята на езика.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16950
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/