Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език


Илиева, Мария (2001) Правопис на неопределителните местоимения и наречия в българския език Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали на Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 във В. Търново. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2001, 119–128. ISBN 954-524-283-3


 За правописа на неопределителните местоимения и наречия.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16949
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/