Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения


Илиева, Мария (2001) Субективна оценъчност в употребата на показателните местоимения Проблеми на българската разговорна реч. Т. V. Доклади от Пета научна сесия с международно участие, В. Търново, 4-5 юни 1998 г. Отг. ред. Русин Русинов. В. Търново: Фабер, 2001, 79–86. ISBN 954-775-029-1


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16948
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/