Говорещият Аз


Илиева, Мария (2000) Говорещият Аз Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов. Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Георги Димов, В. търново, 1-2 декември 1998. Гл. ред. Николай Даскалов.В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2000, 310–313. ISBN 954-524-224-8.


 Статията анализира ролята на Говорещия Аз в организацията на речевия акт.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16945
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/