Местоименията като евфемизми


Илиева, Мария (2002) Местоименията като евфемизми Състояние и проблеми на българската ономастика 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, В. Търново). Ред. Мария Ангелова-Атанасова, Соня Семова. В. Търново, 2002, 89–94. ISBN 954-524-310-4. COBISS.BG-ID 1039149028


 Статията анализира причините местоименията да се използват като евфемизми, както и областите, в които се използват като евфемизми.
  Статия
 евфемизъм, табу, местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16943
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/