Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта


Илиева, Мария (2000) Оценъчни възможности при транспозициите на категорията лице в речта Език и литература, 2000, № 2, 87–94. Print ISSN 0324-1270. COBISS.BG-ID 1119634660


 Статията разглежда аксиологичната стойност на транспозиционните употреби на местоименията и глаголните форми.
  Статия
 транспозиция, оценка, местоимения


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16941
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/