Речниковото дело на Моско Москов


Илиева, Мария (2005) Речниковото дело на Моско Москов М. Москов. Юбилеен сборник. 140 години от рождението му. Материали от научна конференция В. Търново, 2003. Ред. Йордан Алексиев, Живка Радева, Иван Александров.В. Търново: Пик, 2005, 77–80. ISBN 954-736-125-2. COBISS.BG-ID 1044019428


 В статията се представя делото на видния общественик Моско Москов като лексикограф.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16939
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/