За глаголното време, субекта и функционалните стилове


Илиева, Мария (2005) За глаголното време, субекта и функционалните стилове Сборник от колоквиума по повод 70-годишнината на проф. Хилмар Валтер, почетен доктор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съставители: Марийка Димитрова, Людмила Иванова, Антон Гецов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 317–325. ISBN 954-524-486-0. COBISS.BG-ID 1045356004


 Статията разглежда разпределението на глаголните времена във функционалните стилове на българския език.
  Статия
 субект, глаголно време, функционален стил


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16938
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/