Постни ли са постите в България?


Илиева, Мария (2004) Постни ли са постите в България? Трапезата в културата на българи и сърби. Трпеза у култури Бугара и Срба. Съст. Р. Радев, Д. Милутинович, Хр. Бонджолов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, 47–53. ISBN 954-524-406-2. COBISS.BG-ID 1042507236


 Статията разглеждат с чувство за хумор разбиранията за пост и постене в България. Конкретният материал, който се анализира, са предимно български пословици и поговорки.
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16935
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/