Къде си ТИ в стиловете на българския език


Илиева, Мария (2005) Къде си ТИ в стиловете на българския език Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. Ред. Ст. Георгиев, К. Цанков, А. Гецов, А. Петкова. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 377–384. ISBN 954-524-485-2. COBISS.BG-ID 1044851684


 Студията се насочва към второто лице в речевия акт - събеседника, като се анализират начините на езиково представяне в текстовете на отделните функционални стилове.
  Студия
 речев акт, слушащ, функционален стил


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16933
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/