Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света


Илиева, Мария (2006) Интерпретация на опозициите свое/чуждо и добро/лошо в езиковата картина на света Свое и чуждо в културата на българи и сърби. Ред. Ц. Иванова, М. Илиева, Р. Радев, В. Велич. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 26-39. ISBN - 10 954-524-519-0, ISBN -13 978-954-524-519-0л


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16932
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/