Стилистична интерпретация на деиксиса


Илиева, Мария (2006) Стилистична интерпретация на деиксиса Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Ред. Христина Станева, Пенка Радева, Антон Гецов. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 85–95. ISBN-10: 954-524-556-5; ISBN-13: 978-954-524-556-5.


 Статията представя анализ на основните координати на речевия акт - говорещ, време и място на протичане, в текстове от различни функционални формации.
  Статия
 деиксис, местоимения, речев акт, функционален стил


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16931
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/