Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч


Илиева, Мария (2010) Зъбовете къде са? или За граматиката на детската реч Проблеми на устната комуникация. Осма национална конференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. „Янтра днес“, 5–6 юни 2008 г. Книга осма. Ред. Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 203 – 209. ISBN 978-954-524-745-3 COBISS.BG-ID 1232710628


 Анализират се примери от детска устна реч в контекста на теорията за езиковия инстинкт.
  Статия
 устна реч, детска реч, езиков инстинкт


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16929
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/