Велкова-Гайдаржиева, Антония. Дилемата Добри Чинтулов/Петко Рачов Славейков и литературната критика през 20-те години на XX век. (Боян Пенев – Васил Пундев) // Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2003) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Дилемата Добри Чинтулов/Петко Рачов Славейков и литературната критика през 20-те години на XX век. (Боян Пенев – Васил Пундев) // Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2. Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16927
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Дилемата Добри Чинтулов/Петко Рачов Славейков и литературната критика през 20-те години на XX век. (Боян Пенев – Васил Пундев) // Петко Славейков. Нови изследвания. - Велико Търново, 2003, (с. 122-139). ISBN 954-775-197-2. Цитирано в: Тачева, Елена. Гергана и „Гергана” в образи, съ-образи, съ-обра(з)-жения. Есе за Националната Жена, която още някъде се пее?, може би... // Balkanistic Forum 2010, кн. 2-3, цитирано на (с. 78). ISSN 1310-3970.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/