Стилистика на българските пословици


Илиева, Мария (1999) Стилистика на българските пословици Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 194–201. ISBN 954–9541–33–9; Велико Търново: Фабер, 2002, 191–198. ISBN 954–9541–33–9


 В статията се прави лингвостилистичен анализ на български пословици, като се установяват основни жанрови и езикови специфики.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16923
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/