За езика на две Ботеви публицистични творби


Илиева, Мария (1999) За езика на две Ботеви публицистични творби Р. Йосифова, М. Илиева. Стилистика. Теоретични бележки. Задачи и текстове за упражнения. В. Търново: Фабер, 1999, 184–193. ISBN 954–9541–33–9


 Статията анализира чрез методите на лингвостилистичния анализ две творби на Хр. Ботев - "Политическа зима" и "Смешен плач".
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16922
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/