Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист


Илиева, Мария (1995) Езиковото майсторство на Хр. Ботев като публицист Майстори на българското художествено слово. 9. клас. С. – В. Т-во: Анубис – Абагар, 1995, 284–296. ISBN 954-426-121-4. COBISS.BG-ID 1028753124


 Статията анализира чрез методите на лингвостилистичния анализ две творби на Хр. Ботев - "Политическа зима" и "Смешен плач".
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16921
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/