Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези


Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези Проглас, 1993, №2, 75–79. Print ISSN: 0861-7902 COBISS.BG-ID 1119668196


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16920
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/