Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези. – В: Проглас, 1993, №2, 75–79.


Илиева, Мария (1993) Семантико-стилистична натовареност на показателното местоимение оня/онзи, оная, онова, онези. – В: Проглас, 1993, №2, 75–79.


 
  Статия
 
 Издадено
  16920
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/