An upper bound on the minimum Lee weight of Type IV codes over Z4


Буюклиева, Стефка (2001) An upper bound on the minimum Lee weight of Type IV codes over Z4 Proceedings of the International Workshop OCRT, Sunny Beach, Bulgaria


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1692
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/