Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. В. Търново, 1991, 122–126.


Илиева, Мария (1991) Характеристика на един тип сложни изречения, битуващи в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. В. Търново, 1991, 122–126.


 
  Статия
 
 Издадено
  16919
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/