Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език


Илиева, Мария (1998) Съпоставително изследване на изразяването на същинските обстоятелства за начин в словашки, български и английски език Трудове на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 1991. Т. 27. Кн. 2. В. Търново: УИ "Св.св. Кирил и Методий", 1998, 7–25 (В съавторство с Ондрей Хабовчик).ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID 1124241892


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16918
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/