Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи. – В: Език и литература, 1987, №6, 136–138.


Илиева, Мария (1987) Наречието вкъщи и наречното съчетание в къщи. – В: Език и литература, 1987, №6, 136–138.


 Разглеждат се правописни проблеми, свързани със слятото или разделното изписване.
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16915
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/