Стилизацията в услуга на комичното


Илиева, Мария (2005) Стилизацията в услуга на комичното Комично у култури срба и бугара. Комичното в културата на сърби и българи. Ред. Ц. Иванова, М. Йованович, Г. Максимович. Ниш: Филозофски факултет универзитета, 2005, 49–56. ISBN 86–7379–109–Х. COBISS.SR-ID 122548748


 Статията разглежда проблема за стилизацията на делова реч като средство за изграждане на комичното въз основа на анализ на разказа на Чудомир "Отчет".
  Статия
 стилизация, комично, официално-делови стил


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16913
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/