Тестове по български език за кандидат-студенти.


Илиева, Мария (2000) Тестове по български език за кандидат-студенти. Варна: Славена, 2000. 68 с. ISBN 954–579–106–3. COBISS.BG-ID 1037477348


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16909
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/