Помагало по българска фонетика.


Илиева, Мария (1998) Помагало по българска фонетика. В. Търново : Знак`94,1996, 87 с.ISBN 954–8709–15–5. В. Търново: Фабер 1998. 87 с. ISBN 954–9541–21–5. COBISS.BG-ID 1029573348 (В съавторство с К. Цанков, А. Петкова, В. Бонджолова).


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16908
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/