Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Васил Пундев. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, с. 317 (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5; COBISS.BG-ID 1229552612


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2009) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Васил Пундев. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, с. 317 (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5; COBISS.BG-ID 1229552612 Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5.


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16907
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Критикът Васил Пундев. // Неканоничната българска литература. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2009, (с. 273-289). ISBN 978-954-680-577-5. Цитирано в: Азманова-Рударска, Елена. Неканонично за „Неканоничната българска литература“. Творчески фигури и авторово поведение. // Литературен вестник, 2009, бр. 19, 27.05–2.06, цитирано на с. 6. ISSN 1310 – 9561.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/