Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. (В съавторство с Р. Радев)


Илиева, Мария (2003) Тестът и текстът в подготовката на кандидатстудентския изпит по български език. (В съавторство с Р. Радев) Варна: Славена, 2003. 58 с. ISBN 954–579–251–5


 Помагалото съдържа тестове за проверка на писмената култура, както и кратки насоки как се попълва тест и как се пише текст на кандидатстудентските изпити по български език.
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16906
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/