Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас.


Илиева, Мария (1993) Стилистика. Задачи и текстове за упражнения по съвременен български език ІV – VІІ клас. В. Търново: Слово, 1993. 160 с. ISBN 954–439–133–9 COBISS.BG-ID 1025478628(В съавторство в Р. Йосифова.)


 Представени са кратки теоретични познания и задачи за практическо усвояване на различията между отделните функционални стилове в българския език.
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16904
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/