Да членуваме заедно!


Илиева, Мария (2000) Да членуваме заедно! Варна: Славена, 2000. 24 с. ISBN 954–579–125–Х. COBISS.BG-ID 1037477092


 Предлагат се правилата за членуване, както и упражнения и тестове за усвояване на нормата.
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  16902
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/