Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове.


Илиева, Мария (2000) Слято, полуслято и разделно писане. Правила за употреба и тестове. Варна: Славена, 2000. 20 с. ISBN 954–579–091–1. COBISS.BG-ID 1042211300


 Представят се правилата за писане според текущия правописен речник. Предлагат се тестове и упражнения за усвояване на нормата.
  Учебник / Учебно помагало
 правопис, слято, полуслято, разделно писане


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16901
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/