Methods for constructing self-dual codes


Буюклиева, Стефка (1999) Methods for constructing self-dual codes Математика и математическо образование


 -
  Доклад
 self-dual codes, automorphisms
 Издадено
  1687
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/