Елиас Канети. Записки 1942-1985.


Ангелова, Пенка (2015) Елиас Канети. Записки 1942-1985. Русе: МД Елиас Канети, 456 с. ISBN: 978-954-2992-26-4.


 
  Превод
 
 Издадено
  16869
 Пенка Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/