Eine Attraktion in Klang- und Lichtspiel. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-02-1, COBISS.BG-ID 1244225252


Коева, Янка (2005) Eine Attraktion in Klang- und Lichtspiel. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-02-1, COBISS.BG-ID 1244225252 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo


 Велико Търново, Звук и светлина
  Превод
 В. Търново, история, култура, светлинно шоу
 Издадено
  16862
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/