Bulgarien – 100 Fotos. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-01-3, COBISS.BG-ID 1244225252


Коева, Янка (2005) Bulgarien – 100 Fotos. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-9491-01-3, COBISS.BG-ID 1244225252 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo


 Архитектурни, исторически и културни забележителности в България.
  Превод
 България, история, култура, архитектура
 Издадено
  16861
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/