“New binary self-dual codes of length 58”


Буюклиева, Стефка (1998) “New binary self-dual codes of length 58” Proceedings of the International Workshop ACCT, Pskov, Russia


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1686
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/