Trjavna. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-90992-9-6, COBISS.BG-ID 1227890404


Коева, Янка (2005) Trjavna. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2005, ISBN 954-90992-9-6, COBISS.BG-ID 1227890404 Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo


 Исторически, архитектурни и културни забележителности в Трявна.
  Превод
 Трявна, история, култура, архитектура
 Издадено
  16859
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/