Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X


Коева, Янка (2004) Arbanassi. Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo 2004, ISBN 954-90992-7-X Bossilkov-Verlag, V. Tarnovo


 Исторически, архитектурни и културни забележителности в Арбанаси.
  Превод
 Арбанаси, история, култура, архитектура
 Издадено
  16858
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/