“A method for constructing self-dual codes with applications to lengths 42 and 44”


Буюклиева, Стефка (1998) “A method for constructing self-dual codes with applications to lengths 42 and 44” Proceedings of the International Workshop OCRT, Sozopol, Bulgaria


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1685
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/