“Binary self-dual codes with an automorphism of order 2”


Буюклиева, Стефка (1998) “Binary self-dual codes with an automorphism of order 2” Математика и математическо образование


 -
  Доклад
 -
 Издадено
  1684
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/