Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. В: “Съвременно образование и чужд език”.


Коева, Янка (2006) Übersetzungsverfahren bei Texten mit instruktiver Funktion für das Sprachenpaar Deutsch-Bulgarisch (am Beispiel von Bedienungsanleitungen. В: “Съвременно образование и чужд език”. В. Търново: Астарта. 2006, с. 121-127. ISBN-10: 954-8324-98-9 COBISS.BG-ID 1234391012.


 Изследват се методите при превод на текстове с инструктивна функция за двойката езици немски - български.
  Статия
 превод, методи, немски език, български език


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16837
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/