Текстолингвистични особености на инструкцията в учебните комплекси по немски език. В: Отклонението като норма.


Коева, Янка (2009) Текстолингвистични особености на инструкцията в учебните комплекси по немски език. В: Отклонението като норма. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2009, с. 254–264.ISBN 978-954-577-538-3, COBISS.BG-ID 1245155300.


 Изследват се текстолингвистичните особености на формулировките на задачи и упражнения, които се доказват като инструктивен текст.
  Статия
 Текстолингвистика, инструкция, формулировки на задачи и упражнения.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  16830
 Янка Коева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/